Sep 14

Račun (še) pride

Preden gremo na dopust, marsikoga čaka še veliko dela. Poslovni rezultati večinoma še niso, kakršni naj bi bili, niso takšni, da bi človek rekel: »No, zdaj je pa res nastopilo okrevanje.«, gospodarstvo ravno tako ne, da o državah in vedno novih krizah sploh ne govorimo. Najprej Grki, nato Madžari, morda sledijo Španci… le kam to pelje? Razvite države sveta imajo na kratek rok velike probleme s preveliko zadolženostjo, na dolgi rok pa strukturno s staranjem prebivalstva. Izračuni IMF kažejo, da bo leta 2014 vseh deset najbolj razvitih industrializiranih držav imelo 60 odstoten javni dolg v deležu bruto domačega proizvoda (Maastrichtski kriterij), pri čemer se za nekatere države pričakuje, da bo ta še precej večji. Nekaterim prej, drugim pa malo kasneje bo stanje poslabšalo še demografsko spreminjanje. Ob današnji stopnji doživetja in zdravstvenih storitvah bo leta 2040 v praktično vseh evropskih državah (scenariji so bili narejeni na primer za Nemčijo, Španijo, Portugalsko, Grčijo) več kot 50 odstotkov ljudi upokojenih. Zaposleni, ki jih precej manj, s tem povezanih javnih transferjev preko obdavčitve ne bodo mogli vzdrževati. Zato se vsi že danes ukvarjamo z vprašanjem, kako prilagajati tako pokojninske kot zdravstvene sisteme, verjetno pa se bo morala poleg tega močno zmanjšati tudi raven pravic vseh, kajti v preteklih desetletjih smo očitno živeli lepše, kot bi si glede na rezultate svojega dela zaslužili. V prihodnjih letih bomo morali del tega plačati…

Trenutna zadolženost razvitih držav ter predvsem težave nekaterih evropskih držav zbujajo skrbi glede nove krize, nove recesije, ter njenega trajanja. Ob tem se spreminjajo tudi svetovna razmerja sil, kar nas ravno ne pomirja. Konec 80-ih so industrializirane države ustvarile 2/3 svetovne gospodarske rasti, leta 2010 jo bodo ustvarile manj kot 1/3, levji delež svetovne rasti pa že prispevajo trgi v razvoju – Kitajska, Brazilija, Indija, Rusija, nekaj tudi CEE. Skupek držav CEE žal ni enako perspektiven v razvoju kot prej omenjene štiri nastajajoče »velesile«, kajti po eni strani je že na višjem nivoju (vrzel do razvitih je manjša), po drugi strani pa že ima tudi višjo zadolženost, in stoji pred težkimi in dragimi mega-infrastrukturnimi projekti, vključno z izzivi staranja prebivalstva. Vzpon trgov v razvoju ni slab – globalno gledano je kljub (zelo) slabim kazalcem industrializiranih držav možno razmišljati, da se bodo izognile podaljšani ali »podvojeni« recesiji (v obliki črke W) ravno zaradi rasti na trgih v razvoju, ki bo nekoliko za seboj potegnila cel svet.

Kaj je torej danes najpomembneje? Odgovor za poslovneže je verjetno povečevati delež izvoza (prihodkov) na BRIC trgih in zmanjševati navezanost na industrializirane države. Morda je izjema Nemčija, ker je sama močan izvoznik, precej usmerjen tudi na BRIC trge. Predvsem pa je izziv ustvarjati dodano vrednost (likvidno akumulacijo, denarni tok), zmanjševati zadolženost in povečevati prihranke za bodočnost. Želenemu okrevanju bodo verjetno še nekaj časa botrovale razmeroma nizke obrestne mere – zato je morda dober nasvet, da sedaj kratkoročne kredite zamenjate s trajnejšimi viri financiranja – najbolje z lastniškimi ali pa, če imate ustrezno boniteto, z ustrezno kombinacijo z dolgoročnimi krediti.

Ampak Azimut se nikdar ne zanaša le na klasične ekonomske recepte okrevanja. Pozitivno energijo lahko najdemo tudi drugje! Tako poleg iskanja priložnosti na trgih predlagamo motiviranje zaposlenih, prehod na moderne načine dela, kot so e-računi, iskanje tržnih niš, kot so projekti obnovljivih virov energije. Predlagamo, da si pomagamo s timskim delom in kreativnostjo in se seveda od časa do časa sprostimo z nogometom, pa naj bo v živo ali pa na televiziji. Vse to in več vam prinaša tokratna izdaja revije in prepričani smo, da boste v njej našli nekaj zase.

Na koncu pa, tako našim nogometašem kot vam, našim bralcem, želimo veliko energije, sreče in zmag v naslednjih tednih, potem pa lep in miren poletni počitek pred izzivi v jeseni.

  • Share/Bookmark
 

Komentiraj

Za komentiranje moraš biti prijavljen.